Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

snöröjning, skrapning, två traktorer, villagata

Arbetet att lasta bort snö fortsätter

Vi arbetar fortfarande med full kapacitet för att lasta bort snö längs våra gator och gång- och cykelvägar. Arbetet sker för att förbereda för snösmältningen.

Eftersom det är så stora mängder snö som har kommit så kommer vi troligtvis inte att hinna bredda/lasta bort snö från våra vägar i den omfattning som vi hade önskat. Det innebär att efter många bostadsgator så breddar och lastar vi bort i mindre omfattning för att hinna med fler gator innan det börjar töa. Vi kommer att arbeta med snöbortforsling/breddning tills smältperioden börjar ordentligt och kommer plusgrader senare än normalt så hinner vi gå igenom de flesta bostadsområden en gång till.

River bort snö

Inför varje vår så river vi även bort all snö på våra gator och gång- och cykelvägar som har packats fast av trafiken. Gör vi inte det så börjar fordonen att sjunka igenom vid plusgrader och riskera att köra fast och smältvattnet når inte gatubrunnarna. Blir det dessutom minusgrader på natten så fryser spåren av trafiken och våra vägar blir då i väldigt dåligt skick. Att riva av gatorna är tidskrävande och tar två-tre veckor.

Det är normalt att det blir plusgrader ett antal dagar under februari.

När vi river av våra gator så kommer det fram stora volymer hårdpackad snö som läggs i plogvallarna. I normala fall hinner vi bredda upp våra gator tillräckligt innan vi påbörjar rivning av gatorna. I år när breddningen/snöutlastningen tar så lång tid har vi varit tvungna att påbörja rivningen samtidigt som det andra arbetet pågår för att hinna med att riva av gatorna innan det börjar töa. Det innebär att många gator och gång- och cykelvägar kommer att vara väldigt smala på många ställen innan vi hinner åtgärda detta.

Tillfälliga snöupplag

Våra ordinarie snötippar är inte dimensionerade för att klara av all snö som har kommit den här vintern och det har varit kapacitetsproblem med att få tillräckligt många lastbilar som kan köra bort snön. Det har inneburit att vi har behövt skopa ut snö i många parker, grönytor och övriga platser. På en del platser kan det innebära problem med smältvatten och där får vi flytta bort den snön framöver.

Efter de stora snöfallen har vi haft gynnsamt väder. Det har varit ovanligt stabilt väder med minusgrader och vi hoppas att det fortsätter så i minst två veckor till.

Sidan publicerades