bro, vatten, grävmaskin, tält

Bron grävs bort.

Åtgärder för att minska översvämningsrisken

Bron mellan Rödängsvägen och Industrivägen tas bort och röjning längs Tvärån pågår. Det är några av åtgärderna för att minska risken för översvämning.

Uppdatering 2020-11-18

Nu är bron mellan Rödäng och Västerslätt borttagen och vi har rensat bort sly längs Tvärån. Nu fortsätter rensningen genom att gräva bort ”flaskhalsar” i form av jord och slam som har samlats på vissa platser och täpper till flödet på sträckan mellan Rödäng och Västerslätt.

Med anledning av tidigare översvämningar arbetar kommunen med åtgärder för att minska risken längs Tvärån och runt Djupbäcken på Haga.

– Vi kommer att ta bort bron omgående mellan Rödängsvägen och Industrivägen som en första åtgärd för att minska risken för översvämningar vid eventuella framtida kraftiga nederbördsmängder och höga vattenflöden i samband med tö och isproppar vid bron på vårkanten. Vi röjer också sly från pumpstationen vid Tvärån och uppåt mot och förbi fårhagarna. Vi kommer även att ta bort delar av sälgplanteringarna nedströms Rödäng, säger Per Hilmersson, gatudriftchef.

Sedan förra översvämningen har belysning lagats, broar och trummor har besiktats för att se om något har tagit skada och gator och cykelvägar har sopats av där det har samlats skräp efter ovädret. Motionsspår har säkrats och stormfällda träd i skogen håller fortfarande på att tas bort. En del av vallarna som byggdes upp förra gången kommer att ligga kvar till våren.

En utredning om Tvärån har initierats och den får utvisa vilka åtgärder som behöver genomföras och hur åtgärderna kan planeras in. Djupbäcken på Haga har utretts under 2020 och där finns förslag på åtgärder och genomförandet av dem påbörjas så snart det är möjligt.

Fastighetsägare kan göra skadeanmälan

Du som är fastighetsägare och drabbad av skador på din fastighet ska göra en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag. Har du anspråk riktade till kommunen, gör skadeanmälan också till kommunen så utreder vi anspråk som kommer in.

Sidan publicerades