Ritning som visar hur bussgatan längs med Västra Kyrkogatan i Umeå flyttas närmare Elite Hotel Mimer.

Ritning som visar den nya tillfälliga dragningen av bussgatan som löper längs med Västra kyrkogatan. Gatan ska flyttas närmare Elite Hotel Mimer, vilket väntas ske inom uppskattningsvis två månader.

Bussgata vid Vasaplan leds om

I kvarteret Vale vid Vasaplan i centrala Umeå bygger Diös nya kontor och bostäder. I samband med att Diös påbörjar rivningsarbetet i kvarteret flyttas bussgatan som löper längs med Västra kyrkogatan närmare Elite Hotel Mimer. Detta för att ge Diös utrymme för byggarbetsplatsen.

Den nya och tillfälliga bussgatan ska beredas plats och det görs genom att ta en del av parken bredvid Elite Hotel Mimer i anspråk (se bild). Kommande dagar tas därför ett antal björkar bort för att möjliggöra detta. Björkarna tas om hand och sätts tillbaka när den tillfälliga bussgatan rivs och Västra kyrkogatan åter tas i bruk, samtidigt som parken återställs. Detta sker när bygget av kvarteret Vale är klart, i inledningen av år 2026.

Bussgatan är klar inom två månader

Busshållplatserna som i dag finns längs med Västra kyrkogatan ska flyttas 20-40 meter och placeras enligt kartans markeringar. Detta sker när den tillfälliga bussgatan är klar, uppskattningsvis inom två månader.

Mer information

Diös samlar information om bygget i kvarteret Vale på en projektsida, där det också är möjligt att anmäla sig till ett nyhetsbrev som löpande ger information om det som händer på platsen. Länk till extern webbsida: www.dios.se/vara-byggprojekt/kvarteret-vale-i-umea/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades