Röd trädbro över vatten.

Bron från Teg till Bölesholmarna ska målas om och stängs därför av mellan 7 och 9 juli.

En av broarna till Bölesholmarna stängs av tillfälligt

Gång- och cykelbron mellan Teg och Bölesholmarna, den längst österut, stängs av mellan 7 och 9 juli på grund av målningsarbete. Vi målar brons utsida och använder en kran som blockerar vägen.

Kompletterande målningsarbeten tar sedan vid från 2 till 13 augusti. Då hålls bron öppen, men med begränsad framkomlighet.

Gång- och cykelvägarna på Bölesholmarna är fortsatt öppna. Överfart finns vid Laxgränd, cirka 600 meter väster om den bro som målas om.

Vi ber dig respektera avspärrningarna. Det är inte tillåtet för obehöriga att beträda arbetsområdet när bron är stängd.

Sidan publicerades