Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

traktor, sand, älven, sol

Förbered dig för halka och snö

Kommunen är redo med personal, maskiner och utrustning för att röja snö och sanda så bra som möjligt i vinter med de resurser vi har. Du som är fastighetsägare eller trafikant måste också hjälpa till för att vägarna ska vara framkomliga och trafiken säker. Förbered dig till exempel genom att byta till vinterdäck på både cyklar och bilar och utrusta dig med bra skor, gärna med broddar.

– Halkan och snön kommer förr eller senare. Vi är beredda och kommer att göra vårt bästa för att vi alla ska kunna ta oss fram på ett säkert sätt även i vinter. Trots mycket halka förra vintern upplevde vi god förståelse för arbetet att röja snö och sanda. Vi vill passa på och tacka för det och hoppas på fortsatt gott samarbete. Vår ambition är att tillsammans med dig som bor i Umeå skapa så bra förutsättningar som möjligt för en trafiksäker och framkomlig vinter, säger Per Hilmersson, gatudriftchef, Umeå kommun.

Tekniska nämndens har beslutat att vid behov utöka snöröjningen på gång- och cykelvägar. Det ska förbättra möjligheten att använda cykel som transportmedel under pågående pandemi och för att gynna den allmänna folkhälsan.

Vilka vägar snöröjs först?

Det tar tid att ploga alla gator och gång- och cykelvägar. Därför prioriteras vissa gång- och cykelvägar och gator som åtgärdas i första hand och håller högre standard. Vilka gator och vägar som ska prioriteras ses över varje år.

– Ta reda på var dessa prioriterade stråk går och hur du enklast tar dig fram till dem. Det kan underlätta, till exempel när du tar dig till jobbet, råder Per Hilmersson.

Karta med de prioriterade stråk: www.umea.se/vinter.

Snöröjarna kommer att åtgärda de prioriterade gång- och cykelvägar och gator först, sedan övriga gator och gång- och cykelvägar. Efter det plogas busshållplatser, övergångsställen och därefter genomförs åtgärder för trafiksäkerhet, till exempel siktröjning i korsningar.

Snödagbok för uppdaterad information

Uppdaterad information får du via snödagboken på kommunens webbplats, www.umea.se/vinter. Där publicerar arbetsledaren för snöröjningsteamet kort information om åtgärder som pågår och som planeras den närmaste tiden. Du kan prenumerera på snödagboken och få ett mejl när en insats sker.

Snödagbok

Förbered dig inför vintern

Vi kan tillsammans öka trafiksäkerhet och framkomlighet och du kan bidra till det:

  • Byt till vinterdäck på både cykel och bil i god tid.
  • Använd cykelhjälm.
  • Använd bra skor med ordentliga sulor eller broddar.
  • Lägg isskrapan i bilen.
  • Klipp träd och buskar invid trottoarer och vägar på din fastighet.
  • Skaffa sand för att sanda trottoarer och fastighetsinfarter.
  • Planera för längre restid på vintern, oavsett färdsätt och väder.

Lämna synpunkter och gör felanmälan

Varje vinter tar vi emot synpunkter på vinterväghållningen. Vi försöker alltid lösa problem som uppstår, vissa saker kan åtgärdas snabbt medan andra är svårare, till exempel av tekniska eller ekonomiska skäl. Synpunkter på hur snöröjning genomförs och när plogbilen kommer är vanligast.

– Vår egen personal och våra entreprenörer känner ansvar och är duktiga. De arbetar dygnet runt, ibland under svåra väderförhållanden. Vi hoppas du har överseende med störningar som kan uppstå när vi för alla trafikanters skull utför bullrigt arbete på tider som kan upplevas besvärande, säger Per Hilmersson.

Sidan publicerades