Ett svart streck visar var det är stängt och ett grönt streck och en grön punktlinje visar var man kan ta sig fram.

Kartan visar omledning och avstängning för ombyggnad av gamla Täfteåvägen.

Gamla Täfteåvägen stängd hela vintern

I början av juni startar ombyggnadsarbetet på gamla Täfteåvägen. Vägen stängs av för allmän trafik och istället leds den in via Alfens Allé och Lyktvägen. I juni 2021 öppnas vägen igen. (Reviderad text 2020-09-21.)

Umeå kommun har startat gatu- och markarbeten för Tomtebo Gård och Bonava har startat byggandet av de första husen på det nya bostadsområdet Tomtebo Gård.

Vägen stängs i början av juni, öppnas igen i september

Reviderad 2020-09-21. Täfteåvägen fortsätter troligtvis att vara stängd för biltrafik hela vintern. Den öppnas igen juni 2021. En tillfällig gång- och cykelväg kommer att hållas öppen under vintern.

I början av juni startar arbeten med vatten- och avloppsledningar i gamla Täfteåvägen som ansluter till Nydalasjön, Kyrkstugan och KFUM. Vägen kommer då att stängas för allmän biltrafik och alla transporter till och från Kyrkstugan, KFUM samt badplatsen leds in via Alfens Allé och Lyktvägen. På Lyktvägen kommer farthinder att placeras ut.

Fotgängare och cyklister får fortsatt färdas längs tillfällig väg

En tillfällig väg längs med gamla Täfteåvägen har anordnats för oskyddade trafikanter. Den kommer att vara öppen till mitten av augusti då den stängs i cirka tre veckor i samband med vatten och avloppsgrävningar i den östra delen. Fotgängare och cyklister kommer under den tiden att ledas om till befintliga gång- och cykelbanor.

Vi uppmanar dig som rör dig i närheten av arbetsområdet att respektera avspärrningarna samt att vara uppmärksam på skyltar på platsen och att visa hänsyn.

Kontakt

Umeå kommun
Gator och parker
Donald Näs
projektledare
090 -16 13 90
donald.nas@umea.se

Entreprenör
Bimac AB
Bert-Olof Björklund
platschef
070-560 91 98

Sidan publicerades