Sand sopas upp av en liten traktor på en gång- och cykelväg, lastbil kör på en gata.

Gator sopas rena från sand

Vintern lider mot sitt slut och det är dags att börja sopa upp sand och grus som har spridits mot halka på gator, gång- och cykelvägar under vinterhalvåret. Arbetet ska vara klart i slutet av maj.

Sandupptagning sker områdesvis med start i centrum och i stadsdelar med öppna ytor då snön tinar snabbast där. Med 43 mil gator och 23 mil gång- och cykelvägar som ska sopas rena kommer det att ta tid att åtgärda alla ytor. Längs de flesta gator finns även trottoarer på båda sidor som också sopas.

Sopas i omgångar

Sopning sker i omgångar med en första grovsopning på gång- och cykelvägar och gator som har sandats mycket under vintern. Exempel är starkt trafikerade och branta partier längs gång- och cykelvägar, men även längs bussgator.

– Dessa delar är angelägna att sopa rena dels för att minska olycksrisken med rullgrus på gång- och cykelvägar, dels för att minska olägenheterna med dammpartiklar som virvlar omkring. Undersökningar och forskning visar att under senare delen av april sker många cykelolyckor på gång- och cykelvägar och anledningen är det grus som ligger kvar efter vintern på dessa asfaltytor. Så vi hoppas det lite varmare vädret håller i sig så vi kan fortsätta att sopa, säger Per Hilmersson, gatudriftchef, Umeå kommun.

Vid grovsopning kommer vissa partier som är täckta av snö och is att lämnas tills senare. Efter grovsopningen startar finsopningen då alla ytorna sopas rena från sand.

Den slutliga sopningen sker när snö och is har tinat bort på alla ytor. Arbetet sker fortlöpande och ska vara klart i slutet maj.

Arbetet bedrivs både på entreprenad och i kommunens egen regi. Den egna kommunala verksamheten arbetar på delarna söder om Umeå älven, Teg, Röbäck och Hörnefors.

Tidplan

Tidplanen visar i vilken ordning de olika områdena kommer att sopas. Tiden är preliminär och förutsätter att det lite varmare vädret fortsätter.

Tidplan för sandupptagning 2021 (pdf)

Underlätta arbetet

  • Klipp grenar och växter som sticker ut över trottoaren från din tomt, så det går att komma fram med maskiner.
  • Undvik att parkera bilar längs gatorna den aktuella tiden.
  • Parkera inte cyklar på trottoarer längs husfasader.
  • Ställ inte ut brevlådor och soptunnor på trottoarerna.

Mer information

Läs mer om sandsupptaning www.umea.se/sandupptagning

Sidan publicerades