Grävmaskin och byggarbetare gräver upp en gata, stor jordhög

Investering i gator och parker 2021

Årets investeringar i gator och parker handlar mycket om att förbättra förutsättningar för hållbara färdsätt, med fokus på cyklister. Det största projektet i centrala Umeå är ombyggnad av Nygatan. Flera av projekten genomförs med statliga bidrag.

I år planerar Umeå kommun gatuarbeten för 362 miljoner kronor och parkarbeten för 23 miljoner kronor. Investerings­programmet har beslutats av tekniska nämnden.

I investeringsprogrammet finns flera projekt som följer av Trafikverkets genomförande av Västra länken. 250 miljoner kronor är avsedda för kommunens medfinansiering av ringleden och utöver det finns pengar för att planera för den kommande omvandlingen av gatorna innanför ringen, till exempel Västra esplanaden och väg 503 på Teg.

Statligt stöd till förbättring av cykelvägar

Det öst-västliga cykelstråket längs Nygatan förbättras ytterligare när delen mellan Vasagatan och Västra esplanaden får ny gång- och cykelbana. Ledningsnätet är gammalt och byts ut och samtidigt planteras nya björkar. Ombyggnaden påbörjas till våren. Planering pågår för att åtgärda cykelstråket även längs Dragongatan. Båda projekten har statlig medfinansiering via stadsmiljöavtal.

Kommunen har också sökt och fått statligt bidrag till förbättringar av befintliga gång- och cykelvägar. Åtgärderna sker bland annat mellan stadsdelarna Ålidhem och Carlshem, längs Sandbackavägen samt komplettering av belysning.

– Vårt mål är ju att fler ska gå och åka cykel eller välja att åka med kollektivtrafiken. Vi är därför mycket glada för det här stödet som ger oss möjlighet att förbättra fler befintliga cykelvägar, säger Lena Karlsson Engman, ordförande, tekniska nämnden.

Nya byggnationer

På Södra Ön byggs en ny trafikplats och i Bergsboda en ny snödeponi. Planering pågår för Fläktvägen på Västerslätt och på Böleäng utreds Krusbärsvägen/Vinbärsvägen samt Bölevägen.

Fortsatt satsning i kommundelarna

I Holmsund byggs Anders Ersvägen, Eriksdalgsränd och Berggatan om. I Obbola görs en satsning på trafiksäkerhets­åtgärder och Ängsparken rustas upp. Sportlovsparken i Sävar byggs om och bygget av den nya Maskinåbron startar upp.

– Vi lägger mycket kraft på att renovera och ta hand om de slitna gator och parker vi har i hela kommunen. Samtidigt jobbar vi med nya stadsdelar som Tomtebogård där nya gator, torg och parker nu växer fram, säger Anna Flatholm, projektchef.

Trygga parker

Rosendalsparken ska omvandlas till en grön oas med lek och sittplatser. Ombyggnaden är klar till hösten. Under året byggs några lekplatser om och det görs förbättringar vid Nydalasjön. Kommunens utvecklingsanslag för social hållbarhet bidrar med knappt en miljon kronor för att genomföra trygghetsåtgärder, bland annat på Ålidhem och Ersboda.

Dagvatten nytt fokusområde

Stora regnmängder kan ställa till rejäla problem i vissa områden. Nu kommer Tvärån och Djupbäcken att utredas för att hitta åtgärder som kan minska risken för skador till följd av översvämningar. Dagvattenhantering är en central fråga i flera av årets projekt, till exempel gatuombyggnader på Haga och i Sävar.

Mer information

I projektkartan visas större delen av alla de projekt som är på gång inom Umeå kommun. www.umea.se/projektkarta

Kommunens alla projekt: www.umea.se/kommunenbygger

Investeringar gator och parker 2021 , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. (pdf, 1 MB)

Sidan publicerades