Bro över vatten.

25 och 26 maj stängs Lundabron för planerat årligt underhållsarbete.

Lundabron stängs tillfälligt

25 och 26 maj utför vi planerat underhållsarbete på Lundabron.
Under den tiden kommer bron att vara tillfälligt avstängd.

– Det här är ett årligt återkommande underhållsarbete, som syftar till att hålla bron i fortsatt bra skick, berättar Lisa Kers, gatuingenjör på Umeå kommun.

Lundabron stängs av tillfälligt i båda riktningar, för både fotgängare och cyklister, mellan klockan 9 och 15 den 25 och 26 maj. Övrig tid hålls bron öppen men med begränsad framkomlighet.

– Bron används flitigt av Umeåborna, därför försöker vi göra avstängningen så kort som möjligt, berättar Lisa Kers.

Lundabron är Sveriges längsta hängbro för gång- och cykeltrafik. Den öppnades i december 2019 och är 179 meter lång. Pylonerna sträcker sig 30,2 meter upp och frihöjden under bron är 5,9 meter.

– Vi vill uppmana alla som rör sig i området i området att respektera avspärrningarna. Det är inte tillåtet för obehöriga att beträda arbetsområdet och vi är tacksamma för att de som rör sig i området ställer upp på detta, säger Lisa Kers.

Mer information

Sidan publicerades