Svartvit ritning som visar de nya av- och påfarterna.

De svarta strecken markerar de nya av- och påfarterna.

Nya av- och påfarter till södra Ön

Inom kort påbörjar vi arbetet med att bygga nya av- och påfarter till södra Ön, Kolbäcksvägen. Med insatsen vill vi förbättra tillgängligheten för verksamheter på den delen av ön.

Fram till hösten 2022 bygger vi nya av- och påfarter till södra Ön. Samtidigt förbereder vi arbeten för vatten och avlopp, el- och fiberdragning och den västra gång- och cykelbanan mot Lillån rustas upp med ny belysning och bättre beläggning.

Efter ombyggnationen ska det vara möjligt att ta sig till Ön/E4 från både norr och söder genom av- respektive påfarter på ömse sidor.

Start i oktober, färdigt hösten 2022

Ombyggnationen startar nu i mitten av oktober 2021 och beräknas vara färdig hösten 2022.

Sidan publicerades