Karta över Umeå, där Grubbe och Grisbacka är markerat med ljus röd färg.

Grubbe, Grisbacka och Klockarbäckens industriområde (inte med på bilden) får nya tider för datumparkeringsförbud.

Nya tider för datumparkeringsförbud

Från och med 1 september justeras tiderna för datumparkeringsförbud på Klockarbäckens industriområde, på Grubbe och Grisbacka. Det ska förbättra framkomligheten för alla boende och verksamheter i dessa områden, samtidigt som väghållningsfordon får lättare att komma fram, även under dagtid.

Det nya datumparkeringsförbudet införs från och med 1 september och gäller alla dagar mellan klockan 02.00 och klockan 16.00. Parkering är fortsatt tillåten på de flesta gatorna i områdena, men under dessa klockslag bara på den ena sidan av gatan.

Så här fungerar datumparkeringsförbud:

  • Om det är ett jämnt datum: Du får under den tiden inte parkera på den sidan av gatan som har jämna adressnummer.
  • Om det är ett udda datum: Du får under den tiden inte parkera på den sidan av gatan som har udda adressnummer.

Detta ska skapa bättre ordning, förbättra framkomlighet och öka trafiksäkerhet, inte bara för våra väghållningsfordon som ser till att hålla gatorna körbara, utan också för boende, besökare, cyklister och fotgängare.

Mer information

Sidan publicerades