Karta med röd dragning mellan Tomtebo och Täfteå.

Trafikverkets skiss av omledningen av E4.

Ny omledning av E4 Tomtebo–Täfteå

Vägarbeten gör att Trafikverket leder om E4-sträckan mellan Umeå och Sävar. Från och med tisdag kväll 14 september klockan 19.00 byts den tidigare omledningen och går från och med då längs med väg 642, förbi Tomtebo, Täfteå och Innertavle till trafikplatsen vid E4 söder om Sävar.

Alla linjebussar och lastbilar (över 3 ton) lotsas genom vägarbetet på befintlig E4.

Längs stora delar av den nya omledningen sänks hastigheten till 40 km i timmen, samtidigt som körbanan smalnas av. Trafikverket hälsar att de tackar för visat tålamod och ber dig som förare att tänka på dina medtrafikanter och att anpassa hastigheten när du passerar närboende.

Omledningen pågår under tre veckor, från måndag till torsdag. Fredagar till söndagar är E4 öppen för trafik.

Sidan publicerades