man som skottar snö, snöar

Nytt snöfall på gång

Från fredag 19 februari kommer det mer snö. Enligt SMHI:s prognos ska det snöa nästan en hel vecka och totalt förutspår prognosen stora mängder snö. Kommunen kommer att ploga allt eftersom snön faller, men om prognosen stämmer innebär det en risk att våra gator och gång- och cykelvägar blir väldigt smala igen.

Medan snöfallet pågår används de flesta maskiner till att ploga och det innebär att det blir svårt att även hinna med att forsla bort snö.

För att klara av kommande snöfall, innan det börjar töa och snön börjar smälta, har vi under en längre tid arbetat med att lasta ut snö och isriva gator och gång- och cykelvägar i stor omfattning. Vi har hunnit en stor del, men inte allt. Om vädret blir milt direkt efter snöfallet kan det innebära att det blir en besvärlig töperiod med många vattensamlingar längs våra gator, eftersom många av gatubrunnarna kan vara övertäckta med snö från plogvallar.

Sidan publicerades