Karta som visar omledningarna för buss-, gång- och cykeltrafik på Ersboda.

Klicka på kartan för att zooma in.

Omledning av buss-, gång- och cykeltrafik på Ersboda

I och med vägbyggen vid Sandbäcken, vid Ersbodas handelsområde, leds buss-, gång- och cykeltrafik om.

Sandbäcken ligger i området mellan Norra länken (E12) och väg 364, i anslutning till Ersbodarondellen. Just nu pågår flera insatser på området och vägarna byggs om. Det innebär störningar och omledningar.

Linje 2 och 8 leds om

Från och med måndag 9 maj och fem veckor framåt leds busslinjerna 2 och 8 om. Linjerna leds om via Ersmarksvägen (väg 364) och Strutvägen. Hållplatsen på Gräddvägen (se punkt 2 på kartan) flyttas tillfälligt till Strutvägen (se blå fyrkant på kartan).

Gång- och cykelvägen flyttas

Samtidigt flyttas gång- och cykelvägen till Cementvägens norra körfält, mellan Gräddvägen och Ersmarksvägen. Gång- och cykelvägens omledning pågår till och med september.

Infart från Cementvägen stängs

Mellan 17 och 18 maj stängs infarten från Cementvägen (punkt 1 på kartan) tillfälligt på grund av grävarbeten. Infart till handelsområdet sker då istället från Ersmarksvägen (väg 364). Utfart blir mot Gräddvägen.

Mer information

Vår webbsida om Sandbäcken innehåller mer information om handelsplatsen: umea.se/sandbacken

Sidan publicerades