karta nus-området, gång- coh cykelväg

Grävarbete längs gång- och cykelvägen vid bussgatan NUS.

Omledning av gång- och cykeltrafik på NUS

Grävarbeten för fjärrvärme kommer att pågå i två olika etapper på den markerade sträckan vid NUS under perioden 20 september till 21 oktober.

Omledning för gång- och cykeltrafikanter meddelas på platsen.

Sidan publicerades