Vit trasig cykel utan hjul som står fastkedjad i stuprör, vid en husvägg.

Har du lämnat din cykel på stan? Då kan det vara dags att hämta hem den innan städningen av övergivna och trasiga cyklar börjar.

Övergivna och trasiga cyklar städas bort

Under hösten städar vi bort övergivna och trasiga cyklar från centrala Umeå. Syftet är att förbättra tillgängligheten i centrum.
– Trasiga och kvarlämnade cyklar tar plats i cykelparkeringar och är även ett hinder vid renhållnings- och vinterväghållningsarbetet, säger Martin Nylander, gatuingenjör.

Kampanjen Håll Umeå rent fortsätter nu med att vi städar bort cyklar som är övergivna och trasiga i Umeå centrum. Med det vill vi förbättra tillgängligheten och underlätta för renhållningen. Arbetet startar 4 oktober med märkning och efter cirka tre veckor plockas cyklarna bort.

– Det är även en estetisk fråga eftersom dessa övergivna cyklar förfular stadsbilden, menar Martin Nylander.

Märkning och bortforsling

Alla cyklar som bedöms som övergivna märks med en röd lapp där det framgår när cykeln behöver flyttas på för att inte Umeå kommun ska ta hand om den. Tre veckor senare kommer de märkta cyklarna som fortfarande står kvar att forslas bort.

Alla cyklar som forslas bort fotograferas. Dessutom dokumenteras också plats och eventuell identifikation.

Hittegods eller skrotning

Cyklar som har ett värde tas om hand, fotograferas och registreras. Det gäller även olåsta cyklar som uppenbarligen är övergivna. Lista på tillvaratagna cyklar överlämnas till polisens hittegods.

Cyklar som bedöms som skrot skickas till skrotning omgående. Som skrot räknas cyklar som saknar väsentliga delar, till exempel hjul, styre och/eller har så svåra skador att de inte går att cykla på.

Städningen börjar i början på oktober

Arbetet börjar 4 oktober och beräknas pågå i tre till fyra veckor. Det berörda området är i första hand centrala stan mellan Västra Esplanaden (väg 503) och Östra Kyrkogatan och mellan Bangatan och älven.

Sidan publicerades