Trasig cykel står lutad mot ett staket, grönt gräs

Övergivna/trasiga cyklar städas bort från centrum

Umeå kommun kommer under våren att städa bort övergivna och trasiga cyklar från centrala Umeå. Det ska förbättra tillgängligheten.
– Trasiga och kvarlämnade cyklar tar plats på cykelparkeringar och är också ett hinder vid renhållning, säger Martin Nylander, gatuingenjör.

Kampanjen Håll Umeå rent fortsätter nu med att kommun ska städa bort cyklar som är övergivna och trasiga i Umeå centrum. Anledningen är att förbättra tillgängligheten i staden och underlätta för renhållningen. Arbetet startar 29 mars med märkning och efter cirka tre veckor plockas cyklarna bort.

– Det är även en estetisk fråga då dessa övergivna cyklar förfular stadsbilden, säger Martin Nylander.

Märkning och bortforsling

Alla cyklar som bedöms som övergivna kommer att märkas med en röd lapp där det framgår när cykeln behöver flyttas på för att inte kommunen skall ta hand om den. Tre veckor senare kommer de märkta cyklarna som fortfarande står kvar att forslas bort.

Alla cyklar som forslas bort fotograferas. Dessutom dokumenteras också plats och eventuell identifikation.

Hittegods eller skrotning

Cyklar som har ett värde tas om hand, fotograferas och registreras. Det gäller även olåsta cyklar som uppenbarligen är övergivna. Lista på tillvaratagna cyklar överlämnas till polisens hittegods.

Cyklar som bedöms som skrot skickas till skrotning omgående. Som skrot räknas cyklar som saknar väsentliga delar, t ex hjul, styre och/eller har så svåra skador att de inte går att cykla på.

Städning börjar i slutet av mars

Arbetet börjar 29 mars och beräknas pågå fyra veckor. Området som städas är i första hand centrala stan men även platser där det uppenbart lämnas många cyklar.

Sidan publicerades