Bild på två kalendersidor, en med bild från södra Sverige och en med bild på Rådhusparken i Umeå

Rådhusparken finns med i den väggkalender som Swedish Gardens tagit fram för 2022.

Rådhusparken med i prestigefylld kalender

Swedish Gardens, som är ett nätverk av och för de stora publika parkerna i Sverige, uppmärksammar Umeå genom att lägga till Rådhusparken i nätverkets väggkalender för 2022.

Swedish Gardens målsättning är att profilera Sveriges främsta parker och trädgårdar som besöksmål för svenska och internationella turister och att stärka parkernas roll som inspirations- och kunskapskälla.

På webbplatsen www.swedishgardens.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns en interaktiv karta med de parker som finns med i deras sammanställning, där Umeå har med både Årstidernas park och Rådhusparken.

Sidan publicerades