Traktor lyfter upp snö med en skopa i en stor snöhög

Snö från skolgårdar måste forslas bort

På många skolgårdar har det blivit för mycket snö för att den ska kunna få ligga kvar. Den ryms inte på fastighetsområdet och det uppstår risker. Därför har kommunen fraktat bort snön.

– Ambitionen är att snön ska vara kvar på de ytor som snöröjs, som till exempel på skolgårdar och fastigheter. Det är det billigaste och mest miljövänliga alternativet att låta snöhögarna ligga kvar och töa bort. Det är vad vi eftersträvar. Men när det blir så här snörika vintrar så blir snöhögarna alldeles för stora för att få plats på våra fastighetsområden, säger Per Hilmersson, gatudriftschef vid Umeå kommun.

Andra platser som snöupplag

Vi måste ha tillstånd av markägare för att få lägga snön på andra ytor. I år finns i många fall inte någon närmare avlastningsplats än i Umeå.

Det är något som vi måste se över för att säkerställa att vi kan låta snön vara kvar i närområdet och om vi kan använda de platser som vi använt vid tidigare tillfällen.
Med det väderläge vi haft i år hann vi inte efterfråga och utreda andra lediga ytor. Förhoppningsvis var det här sista gången som snön fraktades långväga. För att frakta bort är det dyraste man kan göra med snö och det belastar miljön.

Farlig lek i snöhögar

Angående att behålla snöhögarna som en plats för lek på skolgårdarna kan bli en fråga om säkerhet för barnen. Det är frestande för barn att klättra, åka kana och gräva grottor och tunnlar. Men leken kan bli farlig för grottor och tunnlar kan rasa in.

– Snöhögar på många skolor används till lek, men tyvärr har det på många ställen blivit alldeles för mycket snö. Till exempel har mindre barn kunnat ta sig över stängsel. Många skolgårdar har inte varit dimensionerade för den här snömängden. De ska även inrymma parkeringsplatser och transporter in till gårdarna, så det har varit nödvändigt att lasta bort snön, säger Per Hilmersson.

Kontakt

Per Hilmersson
gatudriftchef
090-16 14 62
per.hilmersson@umea.se

Leif Lundström
Driftområdeschef Fastighet Teknik
090-16 23 75
leif.lundstrom@umea.se

Karin Isaksson
teknisk chef
090-16 14 39
karin.isaksson@umea.se

Sidan publicerades