Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

skog, fallande träd

Stormfällda träd röjs undan

Kraftiga vindar och blöta markförhållanden har bidragit till att många träd har fallit i skogen. Just nu pågår arbete för att säkra motionsspår och ta bort stormfällda träd. Det hänger fortfarande träd som kan rasa och det innebär fara att vistas i närheten av dem.

Vi arbetar så effektivt vi kan med röjning av de nerfallna träden. Du kan underlätta vårt arbete genom att välja andra vägar.

Rapportera in nedfallna träd

Du kan bidra till att minska riskerna genom att rapportera in var du hittar nerfallna träd. Gör anmälan via www.umea.se/felanmalan eller via kommunappen så får vi exakt position.

Tack för att du är uppmärksam och håller avstånd till röjningsarbetet!

Sidan publicerades