Karta där gult streck visar smal passage och grönt streck visar tillfällig färdväg för bussar

Strombergs väg blir smalare än normalt

Från och med mitten av oktober fram till våren 2021 kommer framkomligheten att vara begränsad längs Strombergs väg. Vakin bygger en ny avloppsledning parallellt med gatan. För dig som är trafikant innebär det att vägbredden kommer att bli smalare än normalt.

Under hösten har Vakin arbetat med att bygga en ny vattenledning längs Strombergs väg. I inledningen av projektet har trafikstörningarna varit låga. Den första större trafikstörningen uppstod i samband med att projektet passerade Axtorpsvägen. Nu fortsätter arbetet längs Strombergs väg och då kommer det vara kontinuerliga trafikstörningar fram till våren 2021.

Ändrade väjningsregler för bilister

För bilister blir det en förändring av väjningsregler i korsningen Strombergs väg – Petrus Laestadius väg under en tid framöver. Trafik till/från Mariehem får prioritet att svänga in och ut mot/från Petrus Laestadius väg. Anledningen är att bussarna ska nyttja Petrus Laestadius väg för att slippa passera den smala vägsträckan vid arbetsplatsen.

Bredare gång- och cykelväg

I samband med att Vakin bygger ny avloppsledning kommer Umeå kommun att renovera och bredda cykelbanan längs Strombergs väg. Arbetet utförs av Umeå mark och VA.

Även cykeltrafiken längs Strombergs väg kommer att påverkas, och stundtals ledas om via andra cykelbanor.

– Vi uppmanar alla trafikanter att vara uppmärksamma på skyltar och avspärrningar säger Johan Sjödin, kommunikatör, Vakin. Jag vill även uppmärksamma dig som reser kollektivt att kontrollera med lokal- och länstrafiken ifall busshållplatser kan komma att flyttas under tiden arbetet pågår.

Vakins projektsida för Strombergs väglänk till annan webbplats

Kontakt

Jonas Sörlén
trafikingenjör
090-16 53 52
jonas.sorlen@umea.se

Johan Sjödin
kommunikatör
090-16 37 34
johan.sjodin@vakin.se

Sidan publicerades