Karta över vägomledningen längs Studentvägen.

Karta över omledningen av gång- och cykeltrafiken längs med Studentvägen. Rött markerar avstängt och grönt visar alternativa färdvägar under byggtiden.

Studentvägen förbättras för cyklister

Just nu förbättrar vi gång- och cykelvägen längs med Studentvägen på Ålidhem. Vi breddar vägen till fyra meter och skapar cykelöverfarter vid korsningar som cyklister passerar. Det ska göra vägen enklare och tryggare för cyklister och fotgängare.

Entreprenören som arbetar på platsen har delat upp arbetet i två etapper och leder om gång- och cykelvägen med hjälp av vägmärken. Anslutning till busshållplatser ordnar vi under byggtiden. Vi beräknar att allt jobb är klart till den sista oktober.

Under arbetet har vi haft problem med att vägmärken försvunnit och vi vill därför uppmana boende och trafikanter att respektera dessa och att rapportera in eventuella avvikelser och stölder. Det gör du enklast via felanmälan. Se länk nedan.

Sidan publicerades