Buss vid hållplats, människor kliver på bussen

Tyck till om kollektivtrafikprogram

Nu finns ett förslag till kollektivtrafikprogram som visar hur vi ska utveckla kollektivtrafiken så att fler väljer att åka kollektivt, cykla eller gå. Du kan lämna synpunkter på förslaget till och med 1 april.

Sidan publicerades