Flygfoto som visar centrala Umeå vid solnedgång.

Varje år arbetar Gator och parker med att förbättra utomhusmiljön i en eller ett par stadsdelar i Umeå kommun. I fjol låg fokus på Holmsund, Obbola, Sävar och Hörnefors. I år arbetar vi på Böleäng, Västteg, Carlslid, Carlshem och Carlshöjd.

Utomshusmiljön förbättras i flera stadsdelar

Hösten 2021 frågade vi medborgare på Böleäng, Västteg, Carlslid, Carlshem och Carlshöjd vad de ville se för förbättringar i utomhusmiljön. Under 2022 har vi arbetat med att justera de delar som har varit möjliga.

Som en fortsättning på den stadsdelsdialog som Umeå kommun genomförde 2019 har tekniska nämnden beslutat att utomhusmiljön i en eller ett par av Umeås stadsdelar varje år ska förbättras. Det handlar om förbättringar i mindre skala som ändå syns och gör skillnad. Det handlar i första hand om parkåtgärder och om att förstärka trafiksäkerheten.

I dialog med medborgare

2021 frågade vi medborgare på Böleäng, Västteg, Carlslid, Carlshem och Carlshöjd vad de önskar för förbättringar i utomhusmiljön. Under 2022 har vi arbetat med att justera de delar som varit möjliga med de medel som finns till förfogande.

Till exempel justerar vi beläggningen på somliga cykelvägar, rättar till lutningar för att förbättra vattenavrinning och tillför buskar och bänkar.

Om du vill se alla de insatser som har gjorts eller ska göras, följ respektive länk nedan och läs mer.

Nästa dialog, inför insatser som ska göras 2023, genomförs under hösten 2022, då med stadsdelarna Östteg, Söderslätt, Västra Ersboda och Ersmark. Detaljer kring när, var och hur dessa dialoger genomförs återkommer vi om i september.

Mer information

Böleäng: umea.se/dialogboleang

Västteg: umea.se/dialogvastteg

Carlshöjd, Carlshem och Carlslid: umea.se/dialogcarlshojd

Sidan publicerades