Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

regn strilar över en bilruta, en person går över gatan

Vad händer efter stormen?

Det kraftiga regn som föll måndag 2 november, i kombination med mättad mark och hård vind, orsakade många problem. Här kan du läsa om några av kommunens åtgärder på kort och lång sikt.

Flera vägar fick stängas av under ett antal timmar, det gällde både Holmsundsvägen, väg 363 och E12 och en rad mindre vägar. Runt om i kommunen har stora problem uppstått med bortspolade vägar, trummor och broar och många vägar är fortfarande avstängda.

För några veckor sedan drabbades Umeå också av omfattande nederbörd och kommunen har sedan dess sopat undan nedfallna löv, kontrollerat trummor och funktionalitet.

För att märkbart påverka flödena behövs större åtgärder, vilket kräver utredning och analys av konsekvenser innan de kan genomföras. Under den akuta fasen var vattenmängderna så stora att de bedömdes omöjliga att begränsa utan att angränsande områden påverkades negativt.

Det här gör kommun på kort och lång sikt

En del av Norrforsvägen mellan Trafikplats Norrfors och Trafikplats Gubböle kommer vara avstängd på obestämd tid. Orsaken är att en vägtrumma har havererat under denna väg och under E12. Gamla Ersboda-vägen är fortfarande avstängd på grund av dålig bärighet av allt regn och förväntas öppnas på måndag.

Nu pågår arbete med att laga belysning, främst utanför staden samt besiktning av broar och trummor för att se om något tagit skada. Motionsspår säkras och stormfällda träd i skogen tas bort. Det hänger fortfarande träd som kan rasa och det innebär fara att vistas i närheten av dem. Kommunen sopar av alla gator och cykelvägar där det har blivit mer skräp efter regnovädret. Vi går också igenom kommunens brunnar och rensar de som behövs.

Arbetet fortsätter kring Tvärån. Vår bedömning att det måste göras en mer omfattande utredning för ett större geografiskt område för att kunna skapa långsiktiga lösningar. Den utredningen är initierad och utifrån vilka åtgärder man kommer fram till bör genomföras så kan de sedan planeras in, en del av dem kan säkert ske under nästa år.

Djupbäcken på Haga har utretts under 2020 och här finns åtgärdsförslag klara och genomförandet av dem påbörjas nu.

Inom kommunen pågår också ett långsiktigt arbete med ett dagvattenprogram för att uppnå en hållbar dagvattenhantering. Målet är att begränsa risk för skador vid översvämningar men även att minska föroreningar och använda våra ytor klokt då staden förtätas och växer. Dagvattenprogrammet föreslår ett stort antal åtgärder för att uppnå en hållbar dagvattenhantering. Det pågår redan arbete men många åtgärder tar längre tid och är dyra då de är komplexa med många inblandade aktörer.

Fastighetsägare kan göra skadeanmälan

Du som är fastighetsägare och drabbad av skador på din fastighet ska göra en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag. Har du anspråk riktade till kommunen, gör skadeanmälan också till kommunen så utreder vi anspråk som kommer in.

Sidan publicerades