Karta över Baggböle och Umedalen, med rödmarkerad vägsträcka

Ungefärlig sträcka av väg 632 som stängs av 27 juni–10 juli är rödmarkerad.

Väg 632 stängs av öster om Baggböle

Trafikverket stänger av väg 632 under tiden 27 juni–10 juli på en kortare sträcka öster om Baggböle mot Backen. Vägen ska flyttas för att undvika risk för ras. Vägarna 632, E12, Umedalsallén och Sockenvägen används för att leda om trafik.

Trafikverket har börjat bygga en ny sträckning av Sockenvägen (väg 632) öster om Baggböle. I dag löper 500 meter av vägen över instabil mark i närheten av en lång slänt och en ravin mot Umeälven. För att säkra vägens funktion och undvika risk för ras ska en del av vägen flyttas 15–20 meter bort från slänt och ravin. På den del av vägen som inte kan flyttas byts befintligt material ut för att minska trycket på slänten. Projektet planeras bli färdigt 2022.

Hur påverkas jag?

Det kan förekomma störningar i form av buller och damm för dig som bor i närheten. Du som är trafikant kan inte använda vägen 27 juni–10 juli då den är helt avstängd för all fordonstrafik. Du förväntas som vanligt följa skyltar och vara uppmärksam i trafiken när vägen öppnar igen.

Sidan publicerades