Bild på träd som fallit och rotvältan syns.

Se upp med stormfällda träd som ligger i skogarna i och runt Umeå.

Var försiktig: Stormfällda träd i Umeås skogar

Under hösten 2020 drabbades Umeå av kraftiga vindar som i kombination med blöta markförhållanden orsakade att ett stort antal stora skogsträd föll. Vi gjorde då stora insatser för att röja bort träd som låg kring gång- och cykelvägar samt över elljusspår. Det finns fortfarande kvar en del hängande träd och rotvältor över mindre stigar i mer otillgängliga områden i centrala rekreationsområden. Se upp med dessa träd – de är inte säkra.

Så länge omkullfallna träd har tyngden av kronan kvar så är risken liten att de faller igen. Men, stenar som sitter fast mellan rötterna kan ändå falla ner. Att vistas i eller i närheten av en rotvälta är farligt.

Att gå under hängande träd innebär också en risk, välj gärna en väg runt dessa träd.

Vi planerar att göra fler insatser för att lägga ner hängande träd och trycka igen rotvältor under kommande höst, men vi kommer inte kunna åtgärda alla stormskadade träd som finns och röja upp samtliga stigsystem.

Ser du något avvikande eller farligt i skogen, felanmäl det

Sidan publicerades