Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

hus på landet, bygga, byggställning

Bygga och renovera

Ska du bygga eller renovera och behöver ställa ut en container, byggställning eller skylift på kommunens mark? Då behöver du ett tillstånd från polismyndigheten enligt ordningslagen.

Byggetableringar ska om möjligt förläggas till den egna tomtmarken.

Ingen mark i centrala Umeå upplåts för parkering av byggpersonalens bilar.

Trafikanordningsplan

Trafikanordning/skyltsättning kan krävas ur trafiksäkerhet och arbetsmiljösynpunkt för nyttjande av torg, trottoar eller gata.

Läs mer om trafikanordningsplan

Sidan publicerades