två kvinnor promenerar vid Väven, vinter, snö

Trafik och gator

Här får du veta hur du rör dig smidigt i Umeå. Du hittar kartor över 20 mil gång- och cykelvägar, med utplacerade cykelpumpar och cykelräknare. Bra hjälpmedel för bilister är fakta om avstånd, parkering, hastighet, trafikflöden och olycksstatistik med mera. Här listas också aktuella gatuarbeten.

 • Investering i gator och parker 2021

  Årets investeringar i gator och parker handlar mycket om att förbättra förutsättningar för hållbara färdsätt, med fokus på cyklister. Det största projektet i ce...
 • Motsatser attraherar är sommarens blomtema

  Årets tema för sommarblommorna är Motsatser attraherar, som dag och natt, skog och park eller stilla och storm. Vill du uppleva blomsterprakten är du välkomm...
 • Plocka upp efter din hund

  Våren är på gång och värmen tinar fram ett bekymmer; hundbajs. Det ligger i allas gemensamma intresse att tänka på miljö och trivsel. Plocka upp efter din hund...
 • Snö från skolgårdar måste forslas bort

  På många skolgårdar har det blivit för mycket snö för att den ska kunna få ligga kvar. Den ryms inte på fastighetsområdet och det uppstår risker. Därför har kom...

Mer information

Sidan publicerades