Bild

Cyklistvelometern

Cyklistvelometern är en återkommande undersökning där Cykelfrämjandet granskar och jämför Sveriges kommuner utifrån vad cyklisterna själva tycker. Undersökningen baseras på en enkät där alla cyklister i Sverige kan tycka till om sin kommun. Enkäten innehåller 28 frågor inom kategorier såsom generell nöjdhet, trygghet och framkomlighet. Enkäten är öppen mellan 3 juni - 31 augusti 2022.


QR-kod till enkät

Scanna QR-koden för att komma direkt till enkäten Cyklistvelometern

Sidan publicerades