Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Gator och parkers ansvar

  • Gator och parker avgör om gatan är lämplig för blomlådor.
  • Gator och parker bestämmer var blomlådorna ska placeras.
  • Ritning för blomlådorna samt fyra reflexer till respektive blomlåda fås av Gator och parker.
  • Om blomlådorna finns utplacerade efter vecka 42 eller före vecka 21 ligger ansvaret för uppkommen skada på kontaktpersonen.
  • Gator och parker åtar sig att handlägga och vid behov reglera eventuella ersättningsanspråk från trafikanter som åsamkats skador av blomlådorna.
Sidan publicerades