moped, gata, cyklist, cykelbana, hus

Mopeder klass I och klass II

I Sverige finns två hastighetsklassningar för mopeder, klass I och klass II.

Klass I

  • Moped eller EU-moped
  • Är registreringspliktig
  • Körkortskrav klass AM
  • Konstruktiv hastighet högst 45km/tim
  • Ska endast framföras på vanliga vägar (ej gång- och cykelvägar)

Klass II

  • Är inte registreringspliktig
  • Förarbevis krävs
  • Konstruktiv hastighet högst 25km/tim
  • Får köras på gång- och cykelvägar om inget annat anges, exempelvis mopedförbud

Det är tillåtet att skjutsa om mopeden är byggd för det och båda använder hjälm.

Kom ihåg att 30-skyltar även gäller dig på moped.

Sidan publicerades