Parkeringsförbud, område

Umeå kommun har beslutat att inrätta områden med parkeringsförbud för olika stadsdelar. Generellt betyder det att är det förbjudet att parkera på gatumark inom ett sådant område. Undantag gäller om skyltningen visar att det är tillåtet att parkera.

trafikmärke för parkeringsförbudzon

Vägmärke vid infart till område med parkeringsförbud. Märket är uppsatt vid infarterna till området och gäller till den plats där tavlan "slut på område" är uppsatt.

Inom området får du endast parkera där det det är skyltat "P".

trafikmärke för parkeringsförbudszon upphör

Vägmärke vid utfart från område med parkeringsförbud. Märket anger att ett område med parkeringsförbud upphör.

Efter märket gäller de generella reglerna för stannande och parkering.

Områden med parkeringsförbud

Kartan visar områden med parkeringsförbud i Umeå.

Sidan publicerades