Exempel på skyltning där du får parkera

p-skylt, hustak
 • Här är det tillåtet att parkera.
 • Tilläggstavlan betyder att det är förbjudet att parkera fordon här dagar med udda datum, klockan 00.00–08.00.

Exempel:

Du kommer till denna parkering klockan 20.00, 19 oktober, och vill parkera till nästa morgon. Parkering är då tillåten eftersom det från och med klockan 00.00 blir ett nytt dygn med jämnt datum.

p-skylt, träd
 • Här är det tillåtet att parkera.
 • Tilläggstavlan betyder att det är förbjudet att parkera fordon här dagar med jämnt datum, klockan 00.00–08.00.

Exempel:

Du kommer till denna parkering klockan 20.00, 19 oktober, och vill parkera till nästa morgon. Parkering är då förbjuden från och med klockan 00.00 eftersom det blir ett nytt dygn med jämnt datum.

p-skylt, träd, hus
 • Här upphör tillåtelsen att parkera.
 • Den nedåtriktade pilen betyder att det som anges ovanför pilen slutar att gälla. Efter märket gäller parkeringsförbud om du befinner dig inom ett område med parkeringsförbud. 

 

p-skylt, husvägg
 • Här är det tillåtet att parkera.
 • Övre tilläggstavlan betyder att vardagar, måndag till fredag, klockan 09.00–19.00 och dag före helgdag, klockan 09.00–17.00 är det tillåtet att parkera efter att avgift erlagts. Övrig tid är det fri parkering.
 • Nedre tilläggstavlan betyder att det är förbjudet att parkera fordon här dagar med udda datum, klockan 00.00–08.00.
p-skylt
 • Här är det tillåtet att parkera.
 • Tilläggstavlan betyder att du maximalt får parkera 2 timmar i följd. Denna tidsbegränsning gäller alla dagar, dygnet runt.
p-skylt, husvägg
 • Här är det tillåtet att parkera.
 • Övre tilläggstavlan betyder att på vardagar, måndag till fredag, klockan 09.00–19.00 och dag före helgdag klockan 09.00–17.00 är det tillåtet att parkera högst 3 timmar i följd. Övrig tid är det fri parkering.
 • Nedre tilläggstavlan betyder att det är förbjudet att parkera fordon här dagar med jämna datum, klockan 00.00–08.00.

Kontakt

Kontakta oss om har du frågor om trafikplanering och trafiksäkerhet
090-16 14 60

Måndag–onsdag, klockan 8.30–11.30

Har du frågor om kommunens övergripande planering av infrastruktur? Läs mer om stadsplanering och byggande.

Sidan publicerades