Vad gäller för parkeringstillstånd?

Hur länge gäller ett parkeringstillstånd?

Giltigheten på tillståndet bedöms individuellt och kan därför variera. Ett tillstånd kan utfärdas för högst 5 år. Giltighetstiden står på både beslutsmeddelandet och på parkeringstillståndet.

Tillståndet är en värdehandling. När giltighetstiden går ut ska du skicka tillbaka tillståndet till den kommun som utfärdat det.

Tillstånd för förare

Du som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand med bästa möjliga hjälpmedel inom rimligt gångavstånd från en parkeringsplats kan beviljas parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Det krävs att du själv kör bilen för att få använda ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad förare. Du får inte använda parkeringstillstånd för förare om du är passagerare i bilen.

Tillstånd för passagerare

Om du är passagerare och inte själv kör bilen utfärdas tillstånd bara i undantagsfall. I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna köra fram och efter nödvändig assistans lämna av en rörelsehindrad passagerare på resmålet och därefter åka och parkera bilen på en vanlig parkeringsplats. Som passagerare ska du utöver väsentliga svårigheter att förflytta dig även ha ett sådant tillsynsbehov att du inte kan lämnas ensam ens för en kortare stund. Om du kan lämnas ensam, sittande inomhus, medan förare parkerar bilen på en vanlig parkeringsplats har du inte rätt till parkeringstillstånd för passagerare.

Vad gäller när man parkerar med parkeringstillstånd?

Parkeringstillståndet är knutet till tillståndshavaren och inte fordonet.

Tillståndet är personligt och samma person kan inte beviljas parkeringstillstånd som både förare och passagerare samtidigt. Är tillståndet utfärdat till "förare i fordonet" gäller det endast när tillståndshavaren är förare av fordonet. Är tillståndet utfärdat till "passagerare i fordonet" gäller det endast när tillståndshavaren medföljer som passagerare i fordonet.

Tillståndets sigill och rullstolssymbol ska placeras synligt i fordonets framruta för kontroll från utsidan. Tillståndet måste vara giltigt under hela perioden parkeringen sker. Tillstånd som upphört att gälla ska återlämnas till Tillståndsenheten, Umeå kommun, 901 84 Umeå. Missbruk kan medföra återkallelse av tillståndet.

Parkeringsregler

Läs mer på Transportstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Parkera i annat EU-land

Läs mer på Europeiska Unionens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Kontakt

  Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

  090-16 10 14 parkeringstillstand@umea.se

  Besöksadress

  Stadshuset, Skolgatan 31 A

  Vill du göra ett personligt besök? Boka tid i förväg.

  Postadress

  Tillstånd färdtjänst, parkering för rörelsehindrad
  901 84 Umeå

  Telefontid:

  Måndag–torsdag, klockan 10.00–11.00
  Övrig tid kontakta Umeå kommuns växel:
  090-16 10 00.

  Telia texttelefon: 901 60

  Teletal - få stöd under samtallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan publicerades