Startsida Umeå kommun

Webb-tv från kommunfullmäktige

Du kan följa kommunfullmäktiges möten direkt via webb-tv och webb-radio. Sändningen börjar klockan 09.00 varje sammanträdesdag med lunchpaus cirka klockan 12.00–13.00.

Kommunfullmäktiges möten är offentliga och du är välkommen att lyssna i kommunfullmäktigesalen, Rådhusesplanaden 6 A. på läktaren, 2 trappor.

Du som är besökare har inte rätt att säga något och demonstrationer är inte tillåtna i lokalen. Bara ledamöter och inbjudna personer får uttala sig på mötet. 

Välkommen! Buerestbåhtieme! Tervetuloa!

Följ sändningen direkt

Se eller lyssna på sändningen på din dator eller mobil.
Webb-tv visas här på sidan och i kommunens Youtube-kanal.
Har du begränsad bandbredd? Välj ljud istället för video.

Ärenden måndag 30 september

 • Under den första timmen (klockan 9–10) besvaras interpellationer, om inget annat står på agendan. Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av mötet.
 • Hela ärendelistan, med interpellationer, frågor och svar, är normalt färdig först fredag innan mötet.
 • Av praktiska skäl kan ärenden komma i annan ordning än i ärendelistan.

Beslutsärenden, interpellationer och frågor

 1. Justering och fastställande av dagordning
 2. Interpellation: När digitaliseras sekretesshandlingarna inom socialtjänsten? Igor Jonsson (M)
 3. Interpellation: Krisen i äldreomsorgen; Marianne Normark (L)
 4. Interpellation: Energiplan; Jan Hägglund (AP) och Patrik Brännberg (AP)
 5. Interpellation: Fotbollshallarna – offentlig-privat samverkan står Umeåborna dyrt; Lasse Jacobson (V)
 6. Interpellation: Svängdörrar för antidemokrater på kommunfullmäktiges åhörarläktare; Igor Jonsson (M)
 7. Interpellation: Hindra extremister att bedriva förskoleverksamhet;
  Lena Riedl (M)
 8. Interpellation: Bostadskrisen för studenter; Björn Kjellsson (L)
 9. Interpellation: Hur jobbar kommunen för att minska sjukfrånvaron;
  Peder Westerberg (L)
 10. Interpellation: Är äldreomsorgen personcentrerad och flexibel?
  Veronica Kerr (KD)
 11. Interpellation: Borde inte kommunens egen verksamhet följa lagar och regler? Ulrik Berg (M)
 12. Interpellation: Hur jobbar kommunen för att förbättra sina upphandlingar? Peder Westerberg (L)
 13. Fråga: Hur ser sambandet mellan barnfattigdom och kontakt med socialtjänsten ut? Ulrika Edman (V)
 14. Fråga: Bråttom nu! Kvinno- och tjejjouren behöver ett idéburet offentligt partnerskap; Ulrika Edman (V)
 15. Fråga: Är det försvarbart att köpa in parkbänkar som kostar över 30 000 kronor styck? Peder Westerberg (L)
 16. Fråga: Brott mot äldre måste uppmärksammas mer; Veronica Kerr (KD)
 17. Motion 11/2019: Cykelväg Täfteå–Innertavle;
  Eric Bergner (C) och Fredrik Elgh (C)
 18. Antagande: Detaljplan för del av Stöcke 7:21 i Stöcke
 19. Revidering av Umeå kommunkoncerns taxa för allmänna handlingar
 20. Val av nämndemän 2019–2023
 21. Fyllnadsval: Ersättare i för- och grundskolenämnden, Karla Escobar Barzola (MP)
 22. Fyllnadsval: Ersättare i kulturnämnden, Farah Roukachi (MP)
 23. Fyllnadsval: Ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Maja Stolt (V)
 24. Fyllnadsval: Ledamot och 2:e vice ordförande i för- och grundskolenämnden och ersättare i kommunstyrelsen, Elisabet Zachrisson (V)
 25. Fyllnadsval: Ledamot i Stiftelsen Hörnefors bruk, Bo Sjöstedt (S)
 26. Avsägelse: Ersättare i Samordningsförbundet Umeåregionen, Alf Molin (L)
 27. Avsägelse: Ersättare i äldrenämnden, Mari Lindgren (C)
 28. Avsägelse: Ledamot i för- och grundskolenämnden, Gun Stolt (V)
 29. Avsägelse: Ersättare i individ- och familjenämnden, Carola Andersson (S)
 30. Avsägelse: Ersättare i för- och grundskolenämnden, Susanne Yttergren (V)
 31. Anmälningsärenden

Informationsärenden/övriga ärenden (preliminära tider)

 • 13.00–13.15: Kommunrevisorerna informerar
 • 13.15–13.45: Jämställdhetsutskottet informerar

Se eller lyssna i efterhand

Video- och ljudfiler för hela sammanträden publiceras i efterhand.
Välj det sammanträde du är intresserad av i menyn.

Sidan har granskats 2019-09-30

Sidans kortadress: www.umea.se/webbtv