Startsida Umeå kommun
Bygga, bo och miljö

Umeås silhuett förändras i snabb takt. Här kan du läsa om nya bostads­områden, framsynta satsningar på lågenergihus och andra byggprojekt. Både privatpersoner och företag hittar fakta om tomtmark och bygglov. Du får också fakta om energi, VA, återvinning, parker och annat som rör din boendemiljö.

Nyheter

RSS-flöde


Sidan har granskats 2019-02-21

Sidans kortadress: www.umea.se/byggabomiljo

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.