Startsida Umeå kommun
Beskriv vad bilden föreställer.

Tre nya tomter planeras på kvarteret Maskinen på Östteg

Anmäl intresse för industritomter på Östteg

Med anslutning till Lärlingsgatan och intill verksamheter så som Postnord, Bygma och Skanska projekteras en ny väg och tre nya tomter för etablering av verksamheter. Vägen kommer att byggas ut under hösten 2020.

Tomterna är främst lämpliga för exempelvis mindre tillverkning, bygg och installationsföretag samt verkstäder. Med anledning av områdets centrala läge och karaktär förväntas en byggrätt om minst 30 procent av tomtarealen.

Från cirka 1 900 kvadratmeter upp till cirka 3 000 kvadratmeter.

Intresseanmälan

Anmälan om intresse ska vara kommunen tillhanda senast 30 juni 2020.
Läs mer på projektsidan för kvarteret Maskinen
.

Kontakt

Rebecka Lindgren
090-16 23 63
072-452 23 36
rebecka.lindgren@umea.se

Sara Vikman
090-16 23 03
070-210 13 40
sara.vikman@umea.se