Startsida Umeå kommun

Bluffsamtal om ventilationsrengöring

Flera personer har hört av sig om telefonsamtal från oseriösa företag som vill utföra ventilationsrengöringar i småhus. Företagen påstår att man som ägare av ett småhus är skyldig att rengöra ventilationskanaler.

Umeåregionens brandförsvar vill tydliggöra att det inte finns något lagkrav på att man måste rengöra ventilationskanalerna i ett småhus. Däremot är det bra om man med jämna mellanrum rengör imkanalen från köksfläkten från fettbeläggningar. För att få det gjort kan man vända sig till sotaren eller andra företag som utför den typen av tjänster.

Mer information

Läs mer om sotning och brandskyddskontroll:

www.umea.se/sotning

www.msb.se/sotning (MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap)