Startsida Umeå kommun
"Smart soptunna"

"Smart soptunna"

Fler sopkärl i centrala Umeå i sommar

När många rör sig utomhus ökar även behovet av renhållning. Antalet “smarta sopkärl” utökas exempelvis i parker där mycket folk rör sig under sommaren. Det har tekniska nämnden beslutat.

– Vi har utökat renhållningen och är beredda på att öka den ytterligare, med fokus på Bölesholmarna och Strandpromenaden om nedskräpningen ökar. Extra personal har anställts för att enbart arbeta med att tömma soptunnor där det finns ett ökat behov, säger Lena Karlsson Engman (S), tekniska nämndens ordförande.

Umeå kommun utökar antalet “smarta sopkärl”, det vill säga solcellsdrivna soptunnor som är utrustade med komprimator. Dessa sopkärl meddelar när de börjar bli fulla, vilket innebär en effektivare hantering. 18 smarta soptunnor finns redan på plats och kommunen har som målsättning att varje år investera i 10 ytterligare smarta sopkärl. Dessa sopkärl tillhandahåller även statistik över hur ofta de används.

– Vi har uppmärksammat de problem som uppstått till följd av det ökade friluftslivet i kommunen, med överfyllda soptunnor och nedskräpning. Därför gav tekniska nämnden i uppdrag till förvaltningen på mötet i maj att hitta en lösning på detta till sammanträdet nu i juni. Det känns toppen att det resulterat i en ökad renhållning eftersom det är en stor miljövinst, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande, tekniska nämnden.

Cirka 590 soptunnor och 130 hundrastkärl

Förvaltningen kommer att fortsätta utveckla arbetet med bättre förutsättningar för sortering av avfallsfraktioner, eftersom det kastas mycket glasflaskor i de vanliga soporna.

Omkring 590 soptunnor och 130 hundrastkärl är i dag strategiskt utplacerade i Umeå på ställen där det rör sig mycket folk. 16 befintliga sopkärl tillåter idag insamling av separata sopfraktioner. Målsättningen är att successivt byta ut de nedgrävda soptunnorna i centrum då fåglar tar sig ner i dessa tunnor för att dra ut skärp. De flesta soptunnor i centrum töms två eller fler gånger per dag.

Kontakt

Lena Karlsson Engman (S)
ordförande
tekniska nämnden
090-16 13 29
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande
tekniska nämnden
070-214 10 20
annakarin.sjolander@umea.se

Dag Brändström
gatuingenjör
Gator och parker
090-16 53 58
dag.brandstrom@umea.se

Per Hilmersson
gatudriftchef
Gator och parker
090-16 14 62
per.hilmersson@umea.se