Startsida Umeå kommun

Har du för varmt i din lägenhet?

Miljö- och hälsoskydd hos Umeå kommun får många frågor om varma lägenheter under sommaren. Här kommer några tips för att klara värmen bättre:

  • Håll dörrar och fönster stängda för att stänga ute värmen.
  • Dra för markiser, persienner och gardiner för att stänga ute värmen.
  • Vädra på kvällar och nätter när det är svalare ute.
  • Sök skugga.
  • Drick mycket vatten.
  • Duscha kallt.

I första hand ska man vända sig till hyresvärden när det gäller inomhusmiljö­problem, men enligt Folkhälsomyndigheten kan man under sommaren få acceptera att det i bostaden kan bli 26 grader varmt och under kortare perioder kanske även ytterligare några grader.

Om den höga värmen i lägenheten kvarstår under en längre tid, även efter värmeböljans slut, och man inte får hjälp av hyresvärden kan en klagomåls­anmälan göras till Miljö- och hälsoskydd hos Umeå kommun. När det gäller kortvariga övergående värmeböljor gör Miljö- och hälsoskydd oftast bedömningen att det inte är en olägenhet för hälsan enligt miljöbalken, undantag kan vara särskilt känsliga grupper.

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
miljoochhalsoskydd@umea.se

Mer information

Råd vid värmeböljor
(pdf, Folkhälsomyndigheten)