Startsida Umeå kommun
Umeå, flygbild

Hur ser Umeås klimatavtryck ut och hur låter det?

Hur ser Umeåbornas klimatpåverkan ut och hur låter egentligen vår klimatångest? Det visar vi med den nya webbplatsen klimatorientering.se.

Vi ville få mer kunskap om hur klimatpåverkan från konsumtionen ser ut just i Umeå. Som en av de första kommunerna i landet har Umeå därför beräknat vilket klimatavtryck vår konsumtion i Umeå har. Syftet är att öka förståelsen för och kunskapen om de lokala utmaningar vi har för att minska utsläppen av växthusgaser.

Nu lanserar vi webbplatsen klimatorientering.se för att göra den nya kunskapen mer tillgänglig för Umeåborna. Där kan man utforska resultatet av klimatberäkningen på ett lättsamt sätt och ta reda på hur klimatpåverkan ser ut i olika delar av Umeå. För den som önskar fördjupning finns också möjlighet att läsa rapporten som ligger till grund webbplatsen.

– Det är lätt att känna sig ensam i sin oro för klimatförändringarna, men vi är övertygade om att det finns många Umeåbor som vill agera och minska utsläppen. Vi hoppas att Klimatorientering kan bli en språngbräda för en omställning i stor skala i Umeå, säger projektledaren Anna Gemzell från Umeå kommun.

Samarbete med högaktuell producent

För att väcka intresse för Klimatorientering har kommunen tagit hjälp av musikproducenten Alexander ”Academics” Juneblad, som har skapat en låt med ljudet av Umeåbor som uttrycker sin klimatångest. Alexander är en av Norrlands mest heta producenter just nu, aktuell med samarbeten med artister som Fricky, Daniel Adams Ray och Random Bastards. Och nu även Umeå kommun.

– Jag tyckte att det kändes som en stor ära. Jag har fruktansvärd klimatångest. Att vi förstör klimatet och framtiden för våra barn är jag helt övertygad om, och jag tampas jättemycket med den tanken hela tiden. Så det kändes som ett ganska enkelt uppdrag, för det finns mycket klimatångest i mig, säger Alexander Juneblad.

Låten The Uåååh song bildar en fond till en film med tre Umeåbor och deras tankar om klimatet och hur man kan gå från oro till omställning.

– Jag försökte bara dyka in i den där sortens melankoli, och den här längtan att man kanske skulle kunna lösa det, det försökte jag hitta i musiken också. Någon sorts dröm om att det kanske kan bli…bra, fortsätter Alexander Juneblad.

Personlig insats spelar roll

En vanlig invändning mot att ändra på sina vanor för att minska sin personliga klimatpåverkan är att en enskild individ inte kan göra någon skillnad. Men det håller inte Anna Gemzell med om.

– Det du gör spelar roll, inte bara för de gram, kilo eller ton koldioxid du besparar atmosfären, utan också för att du, genom att agera och berätta för andra, bidrar till att förändra normer. Tänk om dina vänner gjorde som du? Tänk om alla i Umeå gjorde som du? säger Anna Gemzell.

Kolla in klimatorientering.se

Bakgrund

Vår livsstils påverkan på klimatet lyfts allt oftare i klimatdebatten. De vanor vi har och de köpbeslut vi fattar påverkar klimatutsläppen olika mycket. Sedan tidigare har Umeå kommun data om resvanor och energianvändning i Umeå men på andra områden finns väldigt lite information om Umeåbornas konsumtionsvanor, till exempel när det gäller mat, kläder och prylar.

För att få en bättre kunskap om läget i Umeå genomförde klimatprojektet Den koldioxidsnåla platsen under våren 2018 en undersökning av konsumtionsvanorna i Umeå. Ett statistiskt representativt urval på 4 004 Umeåbor bjöds in och 1 475 personer svarade.

Svaren i undersökningen har sedan legat till grund för en beräkning av de klimatutsläpp konsumtionen orsakar. Beräkningarna har gjorts av Stockholm Environment Institute (SEI).

Mer information om enkäten och klimatberäkningen finns på www.umea.se/konsumtionsvanor.

En del av Umeås klimatarbete

Klimatorientering är en del av Umeå kommuns klimatarbete och genomförs i ett samarbetsprojekt med Umeå universitet. Projektet Den koldioxidsnåla platsen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Umeå kommun, Umeå universitet, Region Västerbotten, Upab och Umeå energi.

Kontakt

Anna Gemzell
projektledare
Umeå kommun
090-16 16 96
anna.gemzell@umea.se