Startsida Umeå kommun

Kom med inspel till vår nya avfallsplan

Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner är just nu mitt uppe i arbetet med att ta fram en gemensam avfallsplan. Som en del i det arbetet bjuder vi nu in till regionala workshops med olika teman där vi vill diskutera hur framtida mål i vår avfallsplan kan se ut.

Workshopsen riktar sig främst till personer inom vissa yrken/branscher men alla som är intresserade är välkomna!

Cirkulär ekonomi

Riktar sig framförallt till dig som är verksam inom upphandling, fastighetsfrågor och miljöstrategiskt arbete inom kommuner, företag och andra organisationer.

Tid: måndagen den 23 september kl. 8.30-12.00
Plats: Centrumhuset, Storgatan 20, 915 31 Robertsfors
Mer info: Läs mer i inbjudan (PDF)
Anmälan: Information och anmälan finns i länken; Anmälan till Workshop Cirkulär ekonomi

Matsvinn

Riktar sig framförallt till dig som är verksam inom skola, omsorg, kommunala kostenheter samt restaurangverksamhet och andra livsmedelsorganisationer.

Tid: måndagen den 23 september kl. 13.00-16.00
Plats: Centrumhuset, Storgatan 20, 915 31 Robertsfors
Mer info: Läs mer i inbjudan (PDF)
Anmälan: Information och anmälan finns i länken; Anmälan till Workshop Matsvinn

Nedskräpning

Riktar sig framförallt till dig som är verksam inom kommunala gator-/parkförvaltningar, besöksnäring och centrumhandel.

Tid: tisdagen den 24 september kl. 8.30-12.00
Plats: Kommunhuset, sessionssalen, Östra Järnvägsgatan 1, 911 32 Vännäs
Mer info: Läs mer i inbjudan (PDF)
Anmälan: Information och anmälan finns i länken; Anmälan till Workshop Nedskräpning

Tillsyn och avfall

Riktar sig framförallt till dig som är verksam inom kommunal tillsyn avseende slam, fett och företagens avfallshantering.

Tid: tisdagen den 24 september kl. 13.00-16.00
Plats: Kommunhuset, sessionssalen, Östra Järnvägsgatan 1, 911 32 Vännäs
Mer info: Läs mer i inbjudan (PDF)
Anmälan: Information och anmälan finns i länken; Anmälan till Workshop Tillsyn och Avfall

Kontakt

Katharina Radloff
miljöstrateg
Övergripande planering
Umeå kommun
090-16 14 26
070-388 16 43
katharina.radloff@umea.se