Startsida Umeå kommun

Nya bostäder på Backen planläggs

Området vid den gamla församlingsgården på Backen i Umeå kan komma att bebyggas. Planer finns för flerbostadshus med tillhörande under­jordiskt parkeringsgarage. Byggnadsnämnden har beslutat att inleda planläggning.

Nu inleds planläggning för flerbostadshus i fyra våningar med bortåt 100-talet bostadslägenheter fördelat på tre huskroppar och underjordiskt garage. Exakt hur många lägenheter det blir är inte helt klart utan kommer att bli tydligare längre fram i planprocessen. Inom fastigheten finns en prioriterad gång- och cykelväg som finns med i Umeå kommuns cykelprogam och ska säkerställas. Den används till exempel av eleverna på Backenskolan. I området finns idag en församlingsgård som byggdes 1969.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84 mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03 ulrik.berg@umea.se

Mer information

När planläggningen inleds kommer du att hitta all dokumentation och information på www.umea.se/detaljplaner

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.