Startsida Umeå kommun
Skissbild renovering av Östra stallet

Renovering av Östra stallet (klicka på bilden och öppna en större bild).

Östra stallet byggs om och renoveras

Östra dragonfältet ska utvecklas. Som en del av det renoverar och utvecklar Umeå kommun stallbyggnaderna och skapar nya möjlighet för hållbara resor, kontor och förråd. Det har tekniska nämnden beslutat.

Umeå kommun äger fastigheten Umeå 5:1 där byggnaderna Östra stallet och Västra stallet är placerade. Stallbyggnaderna är över 100 år gamla och är i stort behov av renovering. Byggnaderna är kulturhistoriskt värdefulla, Q-märkta, vilket innebär att de inte får rivas och att de ska repareras och anpassas med varsamhet.

Omkring 80 nya kontorsarbetsplatser

Idag används Östra stallet delvis som förråd och omklädningsrum, men är i stora delar tom. Under hösten 2020 startar ombyggnationen och renoveringen av Östra stallet. Byggnaden ska innehålla omkring 80 nya kontorsarbetsplatser, omklädningsrum, tvättstuga, cykelgarage, cykelverkstad, omklädningsrum för cykelpendlare samt förråd.

– Genom att renovera Östra stallet bevarar vi en kulturhistorisk byggnad och skapar samtidigt värdefulla kontorsarbetsplatser och ytor för cykelpendlare, säger Lena Karlsson Engman, tekniska nämndens ordförande.

Ytor för cykelpendlare nödvändigt för ”grönt parkeringsköp”

Umeå kommuns parkeringsnorm kräver att ett visst antal parkeringsplatser avsätts för anställda på stadshusområdet. I och med den planerade utvecklingen av Östra dragonfältet, där bland annat två större flerfamiljshus med hyreslägenheter ska byggas, kommer stadshusområdets parkeringar att minska. Genom att genomföra ett så kallat ”grönt parkeringsköp” tillåts en reducering av antalet parkeringsplatser med 40 procent. En förutsättning för att få genomföra ett ”grönt parkeringsköp” är att det finns varmgarage, cykelverkstad och omklädningsrum för cykelpendlare.

Renovering av Västra stallet

Även Västra stallet ska renoveras, men inga beslut har ännu fattats. Förslaget är att bygga om det till ett parkeringsgarage för tjänstebilar.

Kontakt

Lena Karlsson Engman (S)
ordförande
tekniska nämnden
090-16 13 29
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande
tekniska nämnden
072-536 12 52
annakarin.sjolander@umea.se

Erik Lindberg
fastighetsförvaltare
Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 33
070-666 31 36
erik.lindberg@umea.se

Placering av stallarna på stadshusområdet

Placering av stallarna på stadshusområdet