Startsida Umeå kommun
Flygbild över I 20-området

Flygbild över I 20-området

Tyck till om planerna för I 20-området

En ny fördjupad översiktsplan för I 20-området finns på samråd fram till 1 september. Planen innebär ett stort och långsiktigt projekt med sikte på en helt ny stadsdel, möjlighet till fler än 20 000 bostäder och tillhörande parker, butiker och skolor. Under samrådet är alla som vill välkomna att lämna synpunkter på planförslaget.

– I 20 är ett av våra viktigaste markområden, det ligger stadsnära och är en bra resurs när Umeå växer, men det kommer att ta lång tid innan det är klart att börja bygga. En förutsättning är att försvarets nuvarande verksamheter i området kan flytta, säger Thomas Lundgren, samhällsplanerare.

Ta del av planerna och lämna dina synpunkter senast söndag 1 september

Under samrådet är alla välkomna att lämna synpunkter på planförslaget. Ta del av handlingarna och lämna dina synpunkter direkt på www.umea.se/i20.

Vid ett antal tillfällen kommer samhällsplanerare från Övergripande planering att finnas på plats i Kommunhörnan i Väven och svara på frågor om planförslaget. Följande tider gäller:

  • onsdag 12 juni, klockan 11–16
  • torsdag 13 juni, klockan 13–16
  • fredag 14 juni, klockan 11–16
  • lördag 15 juni, klockan 11–14

Planförslaget finns att ta del av i Kommunhörnan under hela samrådstiden.

Etappvis utbyggnad

Planen visar hur området etappvis kan byggas ut till en blandstad med bostäder, verksamheter och sammanhållna grönområden enligt den gällande översiktsplanens strategier. Den ska också underlätta planering av Sandbäcken, ett nytt område för handel väster om Green Zone på Ersboda, och skapa möjligheter för handel och annan verksamhet längs Norra länken.

Hållbar trafik

Den framtida nya stadsdelen ska ha bra förutsättningar för gång-, cykel- och busstrafik. Busslinjer är tänkta att gå centralt genom området med all bebyggelse inom 500 meter. I planen finns också två möjliga väganslutningar till Norra länken som ska diskuteras med Trafikverket.

– Strategiska platser med samhällsservice av olika slag, det vi kallar noder i planen, är viktiga när vi planerar trafiken i området, säger Malin Lagervall, planeringschef, Umeå kommun.

Försvaret fortsätter

Planen ser också till att försvaret kan fortsätta och utveckla sin verksamhet i området i framtiden. En utredning tillsammans med Försvarsmakten under 2019 ska göra klart förutsättningarna för att flytta försvarets verksamhet söder om Norra länken till lägen längre norrut för att ge plats för ny bebyggelse.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om planförslaget:

Thomas Lundgren
samhällsplanerare
Övergripande planering
Umeå kommun
090-16 13 56
thomas.lundgren@umea.se

Pernilla Helmersson
samhällsplanerare
Övergripande planering
Umeå kommun
090-16 11 95
pernilla.helmersson@umea.se