Startsida Umeå kommun

Visar Umeås klimatavtryck från konsumtion

Som en av de första kommunerna i Sverige har Umeå undersökt invånarnas konsumtion och hur den påverkar klimatet. Syftet är att få en bättre bild av nuläget och en möjlighet att följa utvecklingen i Umeå över tid.

Olika livsstilars påverkan på klimatet lyfts allt oftare i klimatdebatten. För att få en bättre kunskap om läget i Umeå genomförde klimatprojektet Den koldioxidsnåla platsen under våren 2018 en undersökning av konsumtionsvanorna i Umeå.

Svaren i undersökningen har sedan legat till grund för en beräkning av de klimatutsläpp konsumtionen orsakar. Beräkningarna har gjorts av Stockholm Environment Institute (SEI). I sin rapport har SEI identifierat ett antal fokusområden med höga utsläpp där åtgärder kan göra stor skillnad.

– En förändrad konsumtion på de här områdena skulle minska Umeåbornas klimatavtryck kraftigt. Kommunen har visserligen begränsad rådighet att direkt påverka en stor del av hushållens konsumtion, men kommunen har en viktig roll i att skapa bättre förutsättningar för hushållen att konsumera mer hållbart, säger Katarina Axelsson, forskare vid Stockholm Environment Institute.

Nu kan du läsa rapporten och se en film där resultaten presenteras.

Läs mer på www.umea.se/konsumtionsvanor


Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektet genomförs med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Kontakt

Anna Gemzell
projektledare
Den koldioxidsnåla platsen
090-16 16 96
anna.gemzell@umea.se

Ebba Sundström
samhällsplanerare
090-16 49 65
ebba.sundstrom@umea.se

Vi är en del av Green Umeå