Startsida Umeå kommun

Avfall och återvinning

Här är information om avfall och återvinning, hur du sorterar ditt avfall och hur du hittar till återvinningsstationer och återvinningscentraler.

Sortera rätt

Umevas sorteringsguide

Sorteringsguiden hjälper dig att sortera ditt hushållavfall rätt.

Länk till materialsorteringsguide

Materialsorteringsguiden hjälper dig att sortera material rätt vid rivning och renovering.

Återvinn på rätt plats

Återvinningsstationer ÅVS (www.ftiab.se)

Här lämnar du förpackningar av kartong, plast, metall och glas och tidningar.

Återvinningscentraler ÅVC (www.vakin.se)

Här lämnar du grovavfall, trädgårdsavfall och farligt avfall, men också förpackningar och tidningar.

Vem arbetar med avfall och återvinning?

Vakin, Vatten- och avfallskompetens i norr AB, är ett kommunalt bolag som ansvarar för avfall och återvinning i Umeå kommun.

En del frågor som rör avfall och återvinning hanteras av Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun. Det är till exempel anmälningar av kompostering av avfall, latrin, tillfälligt uppehåll i hämtning av hushållsavfall, användning av avfall för anläggning, användning av järnsand och transport av avfall.

Kontakt

Vakin, Vatten- och avfallskompetens i norr AB
090-16 19 00
vakin@vakin.se

www.vakin.se

Miljö- och hälsoskydd
Umeå kommun
090-16 10 00 (växel)
miljoochhalsoskydd@umea.se

Mer information

Om en lågenergilampa går sönder

Renhållning, papperskorgar och skräp 

Blanketter om avfall finns i kommunens blankettsamling.
Välj Miljö- och hälsoskydd och sedan Avfall.

Där finns blanketter för anmälan av kompostering av avfall, anmälan av kompostering av latrin och ansökan om uppehåll i avfallshämtning.

Sidan har granskats 2019-11-05

Sidans kortadress: www.umea.se/atervinning