Startsida Umeå kommun

Avfallsplan fram till 2020

Här kan du läsa mer om hur avfallshanteringen är tänkt att ske i Umeå kommun fram till 2020. Avfallsplanen är framtagen av Vakin och antagen av kommunfullmäktige.

Föreskrifter om avfallshantering och renhållning för Umeå kommun är reviderade och gäller från och med 1 juli 2013.

Läs avfallsplanen

Avfallsplan 2020, reviderad 2018 (pdf)

Avfallsplan 2020, bilagor (pdf)

Avfallsplan 2020, populärversion (pdf)

Föreskrifter om avfallshantering för Umeå kommun (pdf)

Återvinning
Mer information

Läs mer på www.vakin.se

Sidan har granskats 2019-04-10

Sidans kortadress: www.umea.se/avfallsplan