Startsida Umeå kommun

Farligt avfall

Sortering

Vakin har sammanställt information avseende sortering för företag på sin webbplats. Klicka här för att komma direkt till informationen (öppnas i nytt fönster).

Har du funderingar kring olika typer av material kan du även hitta information i vår materialsorteringsguide.

Länk till materialsorteringsguide

Klicka på bilden för att komma till materialsorteringsguiden.

Farligt avfall

Ett av de viktigaste målen i Avfallsplan 2020 är att minska avfallets farlighet. Därför är det viktigt att vi undviker att använda produkter som blir eller ger upphov till farligt avfall. Alla, både hushåll och företag, är ansvariga för att det farliga avfallet sorteras ut och tas om hand på ett  godkänt sätt.

Om farligt avfall

Regler för bilbatterier

Användning av avfall för anläggning

Du som avser använda avfall för anläggning kan vara skyldig att göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt miljöbalken.

Läs mer om att använda avfall för anläggning (pdf)

Det blir allt vanligare med användning av järnsand från Boliden i väggbyggen, under parkeringsplatser och liknande. Planerar du att använda dig av järnsand måste en anmälan göras till Miljö- och hälsoskydd.

​Anteckningsskyldighet

Du som har verksamhet där det uppkommer farligt avfall är skyldig att föra anteckningar över

  • den mängd avfall som uppkommer årligen
  • vart avfallet transporteras

Mer information finns i informationsbladet i den högra kolumnen.

Transport av avfall

För transport av avfall gäller speciella regler. Företag som transporterar avfall och farligt avfall måste ansöka om tillstånd för detta hos länsstyrelsen. För verksamheter som själva vill transportera sitt avfall gäller att detta ska anmälas till länsstyrelsen om det rör sig om mindre mängder. Om det är större mängder måste en ansökan om tillstånd lämnas in. Mer information hittar ni på länsstyrelsen hemsida.

Kontakt

Vakin, Vatten- och avfallskompetens i norr AB
090-16 19 00
vakin@vakin.se

www.vakin.se

Miljö- och hälsoskydd
Umeå kommun
090-16 10 00 (växel)
mhn@umea.se

Digitala blanketter

Vi vill gärna att alla handlingar som skickas till oss skickas in digitalt. Digitala blanketter finns i Umeå kommuns blankettsamling

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.